Tècniques d’estudi

Tècniques d'estudi

Les sessions de tècniques tenen com a objectiu ajudar a millorar la planificació del temps d’estudi i la seva qualitat. En cap cas es tracta de “fer els deures”, sinó d’afavorir la comprensió i consolidació dels continguts escolars, tot fomentant l’adquisició d’un bon hàbit que els ajudi a treure profit del seu estudi autònom.

Durant la sessió, treballem aquelles assignatures que resulten més difícils per a l’alumne/a, ensenyant-los diferents tècniques que faciliten el seu estudi (subratllat, esquema, resum, etc.). Elaborem conjuntament els materials que els serviran per al seu estudi posterior, primer guiant-los i acompanyant-los perquè, progressivament, ells mateixos ho puguin fer amb autonomia.

Alhora, ensenyem als alumnes a escollir el mètode d’estudi en funció de l’assignatura o contingut, repassem aquells conceptes més complexos, els mostrem estratègies mnemotècniques i realitzem simulacres d’examen.

Durant les sessions també posem l’èmfasi en el raonament lògic i la competència lecto-escriptora, alhora que s’enforteixen les capacitats d’atenció-concentració i memòria, ja que són imprescindibles durant tot el procés d’aprenentatge. Transversalment, es procura fomentar l’autonomia, l’interès per millorar i la motivació per aprendre, que són també eines imprescindibles.

La freqüència setmanal de sessions variarà en funció de l’alumne/a i les seves necessitats. Les sessions són individuals, d’una hora de durada i es treballen a partir dels llibres i materials de l’institut complementat amb material específic ofert per l’educadora.