Orientació a les famílies

Orientació a les famílies

Sessions puntuals en les quals es dóna eines i pautes als pares per afrontar situacions quotidianes complicades o nous reptes del cicle vital, quan la gravetat del problema no fa necessària una intervenció de teràpia familiar.

Aquestes sessions ajuden a les famílies a veure els petits conflictes com a oportunitats per a millorar els seus vincles, establir una comunicació eficaç i redefinir les relacions entre els diferents membres.