Avaluació psicològica i psicopedagògica

Avaluació psicològica i psicopedagògicaAdministració de proves psicomètriques (test), entrevistes anamnèsiques i observació directa per a definir, delimitar i, si cal, diagnosticar el problema a abordar, ja sigui de caire psicològic o pedagògic.

Els resultats de l’avaluació s’expliquen a la família en una sessió de devolució i es recullen en un informe que se’ls entrega durant la mateixa.

Des d’EINES pensem que l’avaluació ha de ser un punt de sortida que ens indiqui què i per on començar a treballar, no un “certificat” estàtic que classifiqui la persona de manera permanent. Per aquest motiu, proposem una revisió (re-test) dels resultats a mesura que s’ha anat treballant i ha passat el temps necessari.