Qui som

EINES és un espai pensat per a oferir suport psicològic i psicopedagògic als infants, adolescents i les seves famílies. Com a professionals de la psicologia, partim d’una concepció integral de la persona i treballem en tot moment per a promoure el seu benestar.

Sabem per experiència que la intervenció més eficaç és la que inclou tots els contextos significatius de la persona, i per aquest motiu, creiem bàsica la col•laboració i coordinació amb família i escola.També considerem l’educació com un valor fonamental en el desenvolupament personal, i des d’EINES atenem tant els aspectes psicològics com pedagògics, de cara a superar les dificultats educatives i assolir amb èxit els reptes que es puguin presentar.

 

 

Maria del Mar Martínez Pineda
psicòloga, terapeuta familiar, tècnica d’orientació

 

Sóc llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, compto amb l’habilitació com a psicòloga general sanitària i estic especialitzada en Teràpia Sistèmica per l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau – Universitat Autònoma de Barcelona.

Així mateix, la meva vocació per al treball amb els infants em va portar a cursar el Certificat d’Aptitud Pedagògica (especialitat de Psicopedagogia) i treballar en el món educatiu dins de l’escola ordinària, en tots els cicles (Infantil, Primària i Secundària). Paral·lelament, he treballat en l’àmbit privat (consulta de psicologia) i tinc una àmplia experiència en el diagnòstic i tractament individual dels trastorns de l’aprenentatge. Em considero especialista en psicologia infantil, tot i que també tracto adults i, sobretot, famílies.

Crec fermament que l’experiència és fonamental, però no és suficient si no s’acompanya d’uns coneixements teòrics i tècnics ben actualitzats. La formació continuada és bàsica en un món canviant com el nostre. Així doncs, he anat ampliant els meus coneixements amb cursos específics sobre els processos d’adopció, el vincle afectiu, l’abordatge multidisciplinari de les NEE (Necessitats Educatives Específiques), el Trastorn de l’Aprenentatge No Verbal (TANV), el Trastorn per Dèficit d’Atenció (TDA-H), etc.